Aparatura probiercza i urządzenia nietypowe:

  • Urządzenia do zabezpieczeń ziemnozwarciowych generatorów:
    rezystory WN , transformatory;
  • Aparatura probiercza: transformatory WN 60 - 200 kV , próbniki napięciowe 3 - 5 kV , transformatory wielkoprądowe , autotransformatory regulacyjne

 
Design by Centauri RSC