Dlaczego silikon?

Najważniejszą cechą transformatorów w izolacji silikonowej - dającą im przewagę nad rozwiązaniami w izolacji żywicznej jest całkowicie niewybuchowy charakter kostrukcji.

Do wybuchów urządzeń w izolacji żywicznej (transformatorów i przekładników napięciowych) dochodzi najczęściej na skutek długotrwale rozwijających się zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach wysokiego i niskiego napięcia, które powodują długotrwałe przegrzewanie izolacji wewnętrznej i wydzielanie się dużych ilości gazów.

Gazy gromadzą się wewnątrz odlewu transformatora i stopniowo zwiększją swoje ciśnienie, aż do poziomu, który powoduje wybuch i zniszczenie transformatora (a także innych urządzeń zainstalowanych w bezpośrednim jego sąsiedztwie). Początkowo prąd zwarciowy jest na tyle mały, że nie powoduje zadziałania bezpieczników - do eksplozji transformatorów w izolacji żywicznej dochodzi zazwyczaj wcześniej, nim zadziałają bezpieczniki!

- dlatego zjawisko to jest tak niebezpieczne w transformatorach i przekładnikach w izolacji żywicznej.

Odlewy silikonowe są wolne od tego zjawiska - ponieważ w sytuacji nadmiernego, niebezpiecznego zwiększenia się ciśnienia gazów wewnątrz odlewu - nastąpi miejscowe pęknięcie odlewu i uwolnienie się zgromadzonego gazu - nie dochodzi wtedy do eksplozji, która może być również niebezpieczna dla ludzi. Ma to szczególne znaczenie w zastosowaniach górniczych.

Dodatkową przewagą transformatorów w izolacji silikonowej nad transformatorami w izolacji żywicznej jest ich fenomalna odporność na zewnętrzne wpływy środowiskowe - kauczuk silikonowy zastosowany jako izolacja urządzeń energetycznych ma bardzo dobre właściwości elektroizolacyjne oraz posiada nadzwyczajną odporność na zewnętrzne warunki środowiskowe - bardzo wysoką (+200 °C) i bardzo niską temperaturę (-100 °C), wilgotność, wibracje. Jest bardzo trudno zapalny i nie wchodzi w reakcję z większością agresywnych substancji występujących w powietrzu w obiektach przemysłowych lub kopalniach.

Kauczuk silikonowy w bardzo niskiej temperaturze zachowuje elastyczność i nie pęka pod wpływem naprężeń, które mogą pojawić się w skutek różnicy temperatur wewnątrz i na zewnątrz odlewu, co jest dużym zagrożeniem w przypadku transformatorów i przekładników żywicznych pozostawionych na dłuższy czas w bardzo niskiej temperaturze, a następnie włączonych do eksploatacji.

Zastosowane materiały: kauczuk silikonowy oraz m. inn. NOMEX™ i Thermoflux™ zapewniają trwałość i podwyższoną trudnopalność izolacji międzyzwojowej cewek WN i nn oraz izolacji głównej.

Rdzenie typu UNICORE® o bardzo małej stratności zapewniają minimalne straty jałowe, a odpowiednio dobrane przekroje przewodów nawojowych o dużej wytrzymałości termicznej (180 °C) gwarantują niewielkie straty czynne obciążeniowe.