Transformatory jednofazowe potrzeb własnych w izolacji silikonowej:

 • typu: TPW-6/7,2    Un = 6 kV    
 • typu: TPW-6/12     Un = 10 kV  
 • typu: TPW-6/17,5  Un = 15 kV  
 • typu: TPW-6/24     Un = 20 kV  

Transformatory trójfazowe potrzeb własnych w izolacji silikonowej

Zastosowanie: potrzeby własne rozdzielnic średniego napięcia, a zwłaszcza rozdzielnic górniczych (dołowych) lub rozdzielnic w elektrowniach wiatrowych. Transformatory przeznaczone są do pracy w ekstremalnych warunkach środowiskowych - w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatuarch lub długotrwale przy podwyższonym napięciu zasilającym.

Zalety:

 • Duża odporność na trudne warunki pracy - wysoką i niską temperaturę
  dopuszczalna temperatura miejsca pracy: -55 °C ..... + 95 ° C
 • Duża odporność na podwyższone napięcie zasilające (rozdzielnice dołowe oraz elektrownie wiatrowe)
 • Całkowicie niewybuchowy charakter konstrukcji
 • Pełna hermetyzacja uzwojeń WN i nn oraz pozostałych części
 • Bardzo duża odporność na wibracje
 • Trwałość i niezawodność
 • Małe straty jałowe i straty czynne (niskostratne bezszczelinowe rdzenie typu UNICORE®)
 • Możliwośc dopasowania mocy znamionowej transformatora do rzeczywistych potrzeb Klienta
 • Małe gabaryty i masa

Zastosowane materiały: kauczuk silikonowy oraz m. inn. NOMEX™ i Thermoflux™ zapewniają trwałość i podwyższoną trudnopalność izolacji międzyzwojowej cewek WN i nn oraz izolacji głównej.

Rdzenie typu UNICORE® o bardzo małej stratności zapewniają minimalne straty jałowe, a odpowiednio dobrane przekroje przewodów nawojowych o dużej wytrzymałości termicznej (180 °C) gwarantują niewielkie straty czynne obciążeniowe.

Konstrukcja transformatorów jest całkowicie hermetyczna i zabezpiecza wnętrze transformatora (uzwojenia WN i nn) oraz pozostałe części transformatora – np. rdzenie przed wpływami środowiskowymi (korozją) – podnosi trwałość i niezawodność urządzenia.

Transformatory typu TPW mogą być montowane w dowolnej pozycji pracy – poziomo lub pionowo.

Konfiguracja
Transformatory wykonywane są standardowo z dwoma izolowanymi biegunami - wysokie napięcie może być wyprowadzone na trzy sposoby :

 1. zaciski 2 x M10 – umożliwiające również zainstalowanie dowolnych podstaw bezpiecznikowych poziomych;
 2. przewody silikonowe 50kV o długości dostosowanej do wymagań Klienta;
 3. specjalne kieszenie umożliwaijące zainstalowanie podstaw bezpiecznikowych pionowych Schneider;
  (– na życzenie mogą mieć jeden biegun izolowany (drugi uziemiony) i napięcie zasilające „pierwiastkowe”).


Zaciski wtórne: standardowo śrubowe M8 lub na życzenie listwy zaciskowe Phoenix Contact – np. UK16N


Na życzenie możliwa jest regulacja napięcia po stronie wtórnej np.:
-5% U2n; -2,5%U2n ; +2,5%U2n ; +5%U2n

Dodatkowo na życzenie transformatory mogą być zainstalowane w metalowych, uziemianych obudowach z przepustami typu Elastimold:
 TPW6/17,5 i TPW6/24 (pobierz)
 TPW6/17,53f i TPW6/243f (pobierz)

Gwarancja
Transformex Sp. z o.o. udziela 36 miesięcznej gwarancji na zakupione transformatory licząc od daty rozpoczęcia ich eksploatacji, jednak nie dłużej niż 42 miesiące od daty dostawy.

Próby i atesty:

 1. Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG w Katowicach:
  opinia atestacyjna nr: 4163/99
 2. Instytut Energetyki w W-wie Badania klimatyczne -55°C nr: EWN/8/E/03
 3. Instytut Elektrotechniki w W-wie Próby udarowe sprawozdanie nr: 7998/NBR/2010
 4. Instytut Elektrotechniki w W-wie Certyfikat nr: 0807/NBR/2010

Spełnione normy:
PN-EN 60076-1:2001, PN-G-42050:1997, PN-G-50003:2003, PN-EN 61869-1:2009, PN-EN 61869-3:2011 /W UZG. ZAKR./

Konstrukcja chroniona patentem nr: P378006


 
Design by Centauri RSC